SYKE Viipeltäjät

03.12.2019


klo 18:15

Viipeltäjät ryhmä 5 - 6 vuotiaille lapsille

Ryhmän tavoitteena on antaa lapselle erilaisia elämyksiä liikunnan avulla ja tutustuttaa hänet monipuolisiin liikunta- ja laululeikkeihin. Lapsi voi myös ohjatusti tutustua erilaisiin liikuntavälineisiin. Samalla lapsi oppii toimimaan ryhmässä, kuuntelemaan, odottamaan ja noudattamaan helppoja sääntöjä. Ryhmässä pyritään huomioimaan lapsen yksilölliset taidot. Koulun salissa.


Yhteydenotot lasten tunteja koskien Taina Erikssonille taina.eriksson(at)utu.fi
Lasten tunteja ohjaavat Maria Salmi ja Marianne Laaksonen.

https://sauvonsyke.fi/tuntitarjonta/