SNV Satujumppa

18.12.2018


klo 17:30

Satujumppaa 3 - 4 vuotiaille lapsille


Ryhmän tavoitteena on antaa lapselle erilaisia elämyksiä liikunnan avulla ja tutustuttaa hänet monipuolisiin liikunta- ja laululeikkeihin. Lapsi voi myös ohjatusti tutustua erilaisiin liikuntavälineisiin. Samalla lapsi oppii toimimaan ryhmässä, kuuntelemaan, odottamaan ja noudattamaan helppoja sääntöjä. Ryhmässä pyritään huomioimaan lapsen yksilölliset taidot. Koulun salissa.

Yhteydenotot lasten tunteja koskien Taina Erikssonille taina.eriksson(at)utu.fi
Lasten tunteja ohjaavat Erika Luomala ja Saana Silfver

https://sauvonnaisvoimistelijat.com/tuntitarjonta/