SNV Helppojumppa

05.12.2018


klo 18:00

 

Kaikille sopivaa perusjumppaa hyvällä mielellä. Tule sellaisena kuin olet!

https://sauvonnaisvoimistelijat.com/tuntitarjonta/